Vergaderen op afstand, 29 april 2020

Normaal gesproken vinden de bestuursvergaderingen plaats in het havenkantoor. Maar ook hier wordt nu digitaal, met bestuursleden op afstand, vergaderd.