vaste gasten, 21 april

Bijna alle vaste gasten – niet alleen per boot – zijn in de haven aangekomen,21 april 2018