Het bestuur is voornemens op vrijdag 17 september 2021 een ‘uitgebreide’ steigerborrel te organiseren. Dit zal vanaf 17.00 uur plaatsvinden. Meer informatie volgt later.