Haveninfo

 

Vossemeerdijk 31
Dick van Dijk, havenmeester
Desirée van Dijk-Schulkes, administratie
 
8251 PM  DRONTEN (Ketelhaven)
Onze contactgegevens kunnen ook via uw mobiele telefoon worden in gelezen.
 
Nederland
 
 
Telefoon:
0031 (0)321 312271 
 
0031 (0)6 21635263 
E-mail:
info@jachthavenketelmeer.nl
Iban:
NL31 INGB 0004 0556 14
Bic:
INGBNL2a
BTW-nummer:
NL001269537B01
KvK:
41022433

Invaart:

 

 

 

 

 

Havenindeling:

16-passantenwijzer

 

Tarieven vaste ligplaats 2022:

 

Zomerseizoen: 1 april – 31 oktober  € 33,75 /m² bootmaat (incl. BTW)
Winterseizoen: 1 november – 31 maart € 7,95 / m² bootmaat (incl. BTW)
 
NB. winterligplaatsen uitsluitend te water.

 
Tarieven passanten 2021/2022 (per overnachting):
tot 6,5 meter              €  6,50                      
tot 7,5 meter              €  9,75
tot 8,5 meter              € 11,05
tot 9,5 meter              € 12,35
tot 10,5 meter            € 13,65
tot 11,5 meter            € 14,95
tot 12,5 meter            € 16,25
tot 13,5 meter            € 17,55
tot 14,5 meter            € 18,85
tot 15,5 meter            € 20,15

etc. (€ 1,30 per l.meter)
Prijzen zijn inclusief gebruik van water, elektriciteit en douche.
Toeristenbelasting € 0,95 p.p.p.n

Op de dijk is het mogelijk om een kleine tent te plaatsen.

 

 

Passant voor langere tijd
In de zomermaanden is het mogelijk om meerdere weken/maanden uw schip in de haven te laten liggen. Voor een week rekenen we 5 nachten liggeld en als u niet aan boord blijft, dan wordt geen toeristenbelasting geheven. Voor meer informatie kunt u bellen met de havenmeester: 06 21635263.

 

Aanvraag ligplaats
De jachthaven heeft 300 ligplaatsen die alle verhuurd zijn. Er bestaat een wachtlijst voor belangstellenden.
De kosten hiervan zijn € 10,00 per jaar. Opgave kan door een schriftelijke aanvraag (per post/mail) in te dienen, met opgave van uw naam/adres/telefoonnummer en de bootgegevens.
De wachttijd is momenteel, afhankelijk van de lengte van het schip, tussen 1 en 2 jaar. 

 

Hieronder vindt u de havenindeling:
passantenwijzer
 

 

v.l.n.r.: Helma Gravendeel, Albert Oldenhof, Desirée van Dijk (administratie), Dick van Dijk, Hans de Groot, Bob Bennema

 

 

Dit havenreglement is onverbrekelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden voor de verhuur van ligplaatsen van vaartuigen in de haven van de Stichting Jachthaven Ketelmeer. De Algemene Voorwaarden vindt u onder “Organisatie”, elders op de website.
De Stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schaden, door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of door verlies van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van haar persoonlijke schuld of grove schuld van personen in dienst van de Stichting, of personen die door haar zijn aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Dit havenreglement geldt ook voor de bijbehorende gebouwen en terreinen van de Stichting.
Iedereen die zich op de steigers of op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester(s) op te volgen.
Meerlijnen van schepen dienen in een goede staat te verkeren en goed bevestigd te zijn. Het vaartuig mag niet in een onverzorgde staat worden achtergelaten. Afgemeerde schepen mogen de doorgang op de steigers niet verminderen en zo nodig moet er een spring worden aangebracht.
Schepen dienen in een behoorlijke staat van onderhoud te verkeren en niet ‘storend zijn’ in de haven.
De bagagewagentjes moeten direct na gebruik worden teruggebracht naar de standplaats op de polderdijk.
Auto’s dienen geparkeerd te worden in de parkeervakken op het parkeerterrein.
Indien men langer dan 24 uur de haven verlaat, dient dit schriftelijk aan de havenmeester gemeld te worden.Afval, afgewerkte olie e.d. dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd.
Het is verboden om afgewerkte olie en/of oliehoudend bilgewater in de haven te lozen.
Gedurende het verblijf in de haven, is het verboden gebruik te maken van onderwaterlijn toiletten. Chemische toiletten dienen op de daarvoor bestemde plaats te worden geleegd.
Het is verboden in de haven te zeilen, behoudens toestemming van de havenmeester(s).
Het is verboden met een onveilige c.q. voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen.
Geluidsoverlast, in welke vorm dan ook (aggregaten, muziek, luid spreken, enz.), dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Motoren mogen alleen worden gebruikt om het vaartuig te verplaatsen. Vallen e.d. dienen vrij van de mast vastgezet te worden.
Men is gehouden op de steigers, de haven terreinen en de daarbij behorende gebouwen orde rust en zindelijkheid te betrachten en de veiligheid in acht te nemen.
Op het haventerrein en op de steigers mag geen open vuur worden gebezigd. Het gebruik van een barbecue aan boord is niet toegestaan i.v.m. brandgevaar.
Honden dienen op de steigers en haventerreinen aangelijnd te zijn.
Het gebruik van water en elektriciteit dient binnen redelijke grenzen te blijven, dit ter beoordeling aan de havenmeester. Bij afwezigheid mag de boot nog maximaal twee dagen met de walstroom verbonden zijn.
In verband met de toegankelijkheid van het internet en de internetsnelheid voor de andere gebruikers in de haven mogen geen films of andere grote bestanden gedownload worden (dus geen video’s, videogames, streaming van muziek e.d.).
Eigendommen mogen buiten het vaartuig niet onbeheerd blijven liggen.
Indien niet in de geest van dit reglement wordt gehandeld, is de havenmeester bevoegd om een ligplaats in de haven te weigeren.
Eventuele klachten of bezwaren kunnen schriftelijk worden gemeld aan het bestuur van de Stichting Jachthaven Ketelmeer, Vossemeerdijk 31, 8251 PM Dronten.
Het bestuur heeft er zoveel mogelijk aan gedaan om uw verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Gebruikmaking van ál onze faciliteiten geschiedt op eigen risico. Het bestuur vraagt u daarin uw eigen en uw gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Aldus vastgesteld, 27 mei 2019
 

 

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de Ketelhaven Woensdagavond Competitie; sinds 2020 een recreatieve zeilcompetitie op het Ketelmeer.
Om de week op woensdagavond vinden de wedstrijden plaats.

Voor de zomer van 2022 is dat op de woensdagen: 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 17 en 31 augustus 

 


De ‘gouden wisselmuts’ is in oktober 2020 uitgereikt aan Bas Wernsen, die met zijn schip Only fools Rush In de 1e editie in 2020 won. Ook in 2021 was Bas de winnaar; op de Steigerborrel op 17 september 2021 ontving hij wederom de felbegeerde prijs.

 

Het principe:

          Wedstrijdcommissie: Hans Valent, Jules van Wesemael, Bas Wernsen, Desirée van Dijk