BHV-herhaling voor medewerkers van de jachthaven, 16 februari 

Zoals ieder jaar worden Piet, Hans, Bob, Dick en Desirée bijgeschoold voor de Bedrijfshulpverlening. Trainers Guido Heeroma en Annette Coes wisselen iedere keer theorie en praktijk goed af en bieden een leuke trainingsdag. Brandpreventie en -bestrijding en en eerste hulp/reanimatie-oefeningen komen op zo’n dag aan bod.​