Achtergrond en NVvK

 

Uitslag enquête ligplaatshouders, eind 2016

Het bestuur heeft in de winter van 2016-2017 onder de ligplaatshouders van de jachthaven een enquête gehouden met uiteenlopende vragen. Hierbij de uitslag: 

RESULTATEN ENQUÊTE 16-17

 

Achtergrond en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers

Nederlandse vereniging voor Kustzeilers

 

 

 

Stichting Jachthaven Ketelmeer (SJK) is in 1968 in het leven geroepen op initiatief van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers (NVvK). Eind vijftiger en begin zestiger jaren waren er vrij weinig jachthavens aan het IJsselmeer. De vloot zeegaande jachten groeide gestaag, maar de uitbreiding van ligplaatsen hield daarmee geen gelijke tred, zeker niet aan de oostelijke kant van het IJsselmeer.

Rond 1965 was er behalve in Amsterdam en omgeving ook een sterke concentratie Kustzeilers in Kampen. De jachthaven van de Gebroeders Kroes vormde hier het middelpunt.

De vereniging groeide en de haven van Kroes werd veel te klein. Kampen en omgeving boden niet veel ligplaatsmogelijkheden voor de leden. Toen zich de mogelijkheid aandiende om een haven van de Dienst Zuiderzeewerken te huren en voor eigen rekening te exploiteren, werd dit door het bestuur van de NVvK met beide handen aangegrepen.

Meer over de bestaansgeschiedenis van de haven is te lezen in de éénmalige uitgave van de Havenkrant_40_jaar, ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan.

Hoewel de stichting in financieel opzicht van begin af aan autonoom was, heeft er altijd een nauwe band bestaan tussen SJK en NVvK. Zo moeten bestuursleden lid zijn van de NVvK en dienen voorstellen voor een statutenwijziging ter goedkeuring aan de vergadering van de NVvK te worden voorgelegd.

Als uitdrukking van deze betrekkingen wordt nog ieder dag in de jachthaven de NVvK vlag (Drietand) gehesen naast de nationale driekleur.

 

Reactie verzenden