Bericht van overlijden

                                      
Op 12 augustus 2020 bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van 
                                             Piet Ridderikhof
Piet was al geruime tijd ernstig ziek, hoewel het er enige tijd geleden op leek dat het de goede kant op ging. Hierdoor was hij weer enige tijd in de haven actief. Zijn herstel heeft zich helaas niet verder doorgezet.
Piet had een grote liefde voor water en de watersport. Hij was één van onze vaste inval-havenmeesters vanuit een lange historie. Vanaf 2011 heeft hij Dick en Desirée geassisteerd en/of vervangen bij afwezigheid. Hij heeft in die rol veel voor onze vaste liggers en de gasten van Stichting Jachthaven ketelmeer betekend.
Zijn vriendelijke bejegening en de rust die hij uitstraalde pasten heel goed bij het karakter van onze haven. Wij zijn hem voor zijn inzet en betrokkenheid veel dank verschuldigd en wij zullen hem daarom met respect en waardering herinneren. Wij wensen Marry, kinderen en kleinkinderen sterkte toe in het verwerken van dit verlies en de omgang met deze lege plaats.
Het bericht van overlijden van Piet heeft in het mededelingenbord van het havenkantoor gehangen. Maandag 17 augustus vond de uitvaart in besloten kring plaats. Een schriftelijke condoleance kunt u desgewenst richten: Lindenlaan 2, 8253 AA  Dronten.
Op zondag 16 augustus heeft in onze haven de nationale vlag halfstok gehangen.
Het bestuur en medewerkers van de Stichting Jachthaven Ketelmeer