Havendag 28 april 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 uur                   opening speelvlot en palaver voor de zeilwedstrijd
13.30  – + 16.30 uur  zeilwedstrijd op het Ketelmeer
14.00 – 16.00 uur       wandeling door Roggebotzand
Vanaf 16.30 uur         borrel, toespraak voorzitter Eric Burmeister en aansluitend buffet
prijsuitreiking zeilwedstrijd aan boord van ‘De Zuiderzee’ die afgemeerd ligt in de haven